Journal of Xian Jiaotong University(Medical Sciences) 2018 05
FANG Yuan, SHU Juan, LIU Yang, Cao Yu-meng
2018 05 [644-647][Abstract](63)[pdf 690KB] (30)
WANG Ren-xiang1,2, JIA Ai2

2018 05 [648-652][Abstract](50)[pdf 469KB] (41)
DENG Hai-jing1,2,3, WANG Jin1,2,3, HOU Xiao-li1,2,3, GAO Xue-min1,2,3, YANG Fang1,2,3
2018 05 [660-664][Abstract](47)[pdf 3074KB] (34)
HAO Pu-heng1, WANG Hui2, WEI Ping3, JIN Lin1, CHEN Bin1
2018 05 [665-669][Abstract](47)[pdf 761KB] (20)
SHA Huan-chen, LEI Jian-jun, WANG Zheng, DUAN Wan-xing, XU Qin-hong, LI Wei, HAN Liang, MA Qing-yong, ZHANG Dong
2018 05 [670-674][Abstract](52)[pdf 2279KB] (32)
WANG Yi-qing1,2, GUO Dong-xian1, ZHAO Yi-tong1, GUO Yuan-xu1, SUN Meng-yao1, HUANG Huang1, YUAN Ying1, HAN Yan1, SUN Jian1,3
2018 05 [680-684][Abstract](49)[pdf 2085KB] (23)
LI Jian1, LI Gang2, GUO Wei-dong1,3, DAI Guo-yu1, LIU Ji-song1, XU Wen1, FAN Zhong-kai1
2018 05 [685-690][Abstract](42)[pdf 2578KB] (31)
QIANG Wei1, YUAN Jia1,2, CHEN Pu1, SHI Bing-yin1
2018 05 [691-697][Abstract](39)[pdf 4099KB] (37)
XU Mao1, LIU Na1, SU Yan-sheng2, QIN Xiao-jin3, ZHAO Yu3, MA Xiao-ya1
2018 05 [698-702][Abstract](27)[pdf 623KB] (16)
WANG Yan-bin1, CUI Gang2, HUANG Zhi-yong1, LIU Zhi-hong3, GUO Jian-zhou3, ZHANG Rui3, YANG Jian-an3
2018 05 [703-708][Abstract](28)[pdf 1185KB] (15)
DANG Xiao-min1, QU Xiao-yan2, SHANG Dong1, YANG Lan1, WANG Wei-jia2, LI Ying2, LI Fei-yan1, CHANG Ying2
2018 05 [709-714][Abstract](30)[pdf 3125KB] (11)
REN Mu-dan, MA Wen-hui, LU Gui-fang, LI Ya-rui, MA Jing, REN Li, HE Shui-xiang, LU Xin-lan
2018 05 [715-718][Abstract](33)[pdf 796KB] (20)
CHEN Li-hong1, HAN Xin-yan2, ZHANG Xiao-xia2, DOU Lin-jie2, DONG Hai-yan2
2018 05 [719-724][Abstract](37)[pdf 723KB] (14)
MA Qiang1, LIU Rui2, XU Na3, TIAN Gai-yan3, WANG Wen-juan3, WANG Wei-min3
2018 05 [725-728][Abstract](34)[pdf 1375KB] (26)
ZHANG Ting1, SHI Chen-hui2, GAO Li-hua1
2018 05 [729-732][Abstract](29)[pdf 406KB] (17)
ZHANG Juan-li, SHANG Su-hang, DANG Jun-liang, CHEN Chen, DENG Yong-ning, QU Qiu-min
2018 05 [733-737][Abstract](33)[pdf 451KB] (20)
ZHANG Wei1, HE Jian-jun1, XU Jing2, ZHANG Hui-min1, LI Xiao1
2018 05 [738-742][Abstract](22)[pdf 3017KB] (17)
LIU Di, ZHANG Yin-bin, YAN Wan-jun, ZHAO Xiao-yao, SHENG Qian-wen, XU Peng, GUAN Hai-tao, ZHANG Shu-qun
2018 05 [743-746][Abstract](30)[pdf 530KB] (19)
REN Yu-jie, SHE Gang, HOU Meng-chen, DENG Xiu-ling, ZHAO Li-mei
2018 05 [747-751][Abstract](26)[pdf 1739KB] (13)
TIAN Yan1,2, LIU Qi2, ZHANG Cheng-hong3, GAO Meng2, JIN Yue2, XU Hong3, LI Qing-wei1
2018 05 [752-759][Abstract](23)[pdf 3868KB] (10)
NIE Zhi-jun1, ZHANG Yin-gang2, YUAN Qi-ling2,CHANG Yan-hai1

2018 05 [770-773][Abstract](31)[pdf 1404KB] (13)
HU Fang-fang, JIN Jiao-ting, QIN Xing, KANG Li, JIA Rui, LIU Xiao, LIU Chen-yu, ZHANG Rong-hua, WANG Liang, DANG Jing-xia
2018 05 [620-623][Abstract](86)[pdf 581KB] (27)
JIA Rui1,2, JIN Jiao-ting1, HU Fang-fang1, QIN Xing1, LIU Xiao1, KANG Li1, ZHOU Qing-qing1, WANG Liang1, LIU Chen-yu1, ZHANG Rong-hua1, DANG Jing-xia1
2018 05 [624-628][Abstract](81)[pdf 1543KB] (35)
JIN Jiao-ting, HU Fang-fang, QIN Xing, KANG Li, JIA Rui, LIU Xiao, SHANG Su-hang, LIU Chen-yu, WANG Liang, ZHANG Rong-hua, DANG Jing-xia
2018 05 [629-633][Abstract](72)[pdf 723KB] (26)
QIN Xing, JIN Jiao-ting, HU Fang-fang, KANG Li, LIU Xiao, JIA Rui, ZHAO Xing, ZHANG Rong-hua, DANG Jing-xia
2018 05 [634-638][Abstract](53)[pdf 461KB] (29)
KANG Li1,2, HU Fang-fang1, JIN Jiao-ting1, QIN Xing1, JIA Rui1, LIU Xiao1, ZHOU Qing-qing1, DANG Jing-xia1
2018 05 [639-643][Abstract](57)[pdf 761KB] (19)