Home >> Editorial Board

EDITORIAL BOARD OF JOURNAL OF
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY(MEDICAL SCIENCES)

学术顾问 ACADEMIC ADVISERS:
巴德年 BA De-nian (Academician of the Chinese Engineering Academy of Sciences)
韩启德 HAN Qi-de (Academician of the Chinese Academy of Sciences)

刘德培 LIU De-pei (Academician of the Chinese Engineering Academy of Sciences)
杨焕明 YANG Huan-ming (Academician of the Chinese Academy of Sciences)
张心湜 ZHANG Xin-shi (Academician of the Chinese Engineering Academy of Sciences)
主任委员 DIRECTOR:
李生斌(LI Sheng-bin)
副主任委员 DEPUTY DIRECTORS:
闫剑群(YAN Jian-qun)   胡爱玲(HU Ai-ling)
编 委 (以姓氏汉语笔划为序) COMMITTEE MEMBERS:
马爱群(MA Ai-qun) 马清涌(MA Qing-yong) 王一理(WANG Yi-li)  王子明(WANG Zi-ming)
王坤正(WANG Kun-zheng)  王茂德(WANG Mao-de)  牛小麟(NIU Xiao-lin)  吕 毅(LÜ Yi)
吕社民(LÜ She-min) 庄贵华(ZHUANG Gui-hua) 刘 勇(LIU Yong) 刘 健(LIU Jian)
刘青光(LIU Qing-guang) 刘俊田(LIU Jun-tian) 刘恩岐(LIU En-qi) 许 珉(XU Min)
闫剑群(YAN Jian-qun) 李 旭(LI Xu) 李 芬(LI Fen) 李生斌(LI Sheng-bin)
李宗芳(LI Zong-fang) 李满祥(LI Man-xiang) 杨世民(YANG Shi-min) 肖生祥(XIAO Sheng-xiang)
汪南平(WANG Nan-ping) 张王刚(ZHANG Wang-gang) 张引成(ZHANG Yin-cheng) 陈葳(CHEN Wei)
陈 腾(CHEN Teng) 季延红(JI Yan-hong) 周 洪(ZHOU Hong) 鱼搏浪(YU Bo-lang)
郑鹏生(ZHENG Peng-sheng) 胡爱玲(HU Ai-ling) 施秉银(SHI Bing-yin) 贺大林(HE Da-lin)
贺西京(HE Xi-jing) 贺浪冲(HE Lang-chong) 袁祖贻(YUAN Zu-yi) 党诚学(DAN Cheng-xue)
徐纪茹(XU Ji-ru) 高 亚(GAO Ya) 高艳娥(GAO Yan-e) 郭 雄(GUO Xiong)
郭佑民(GUO You-min) 黄 辰(HUANG Chen) 董 蕾(DONG Lei) 韩维栋(HAN Wei-dong)
臧伟进(ZANG Wei-jin) 黎一鸣(LI Yi-ming) 颜 虹(YAN Hong) 薛武军(XUE Wu-jun)
特邀编委 (以姓氏汉语笔划为序) GUEST COMMITTEE MEMBERS:
史允中 SHI Yun-zhong (USA) 任田英 REN Tian-ying (USA)
杜晓军 DU Xiao-jun (Australia) 李 刚 LI Gang (Beijing, China)
李官成 LI Guan-cheng (Changsha, China) 吴开春 WU Kai-chun (Xi'an, China)
迟素敏 CHI Su-min (Xi'an, China) 张 林 ZHANG Lin (Chengdu, China)
张远强 ZHANG Yuan-qiang (Xi'an, China) 陈 晨 CHEN Chen (Australia)
陈志南 CHEN Zhi-nan (Xi'an, China) 郑 煜 ZHENG Yu (Chengdu, China)
郑庆印 ZHENG Qing-yin (USA) 夏 强 XIA Qiang (Hangzhou, China)
徐 明 XU Ming (USA) 徐志凯 XU Zhi-kai (Xi'an, China)
郭 宁 GUO Ning (Beijing, China) 裴建明 PEI Jian-ming (Xi'an, China)
主 编 EDITOR-IN-CHIEF:
闫剑群(YAN Jian-qun)
副 主 编 DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:
胡爱玲(HU Ai-ling) 韩维栋(HAN Wei-dong)