Responsible Institution:
Ministry of Education of the Peoples Republic of
China
Sponsor:
Xi'an Jiaotong University
Editing:
Editorial Board of Journal of
Xian Jiaotong University(Medical Sciences)
Editor-In-Chief:
Yan Jian-qun
E-mail:
jdyxb@vip.163.com
Address:
No.76,Yanta Xilu Road,Xian,China
Postcode:
710061
HU Fang-fang, JIN Jiao-ting, QIN Xing, KANG Li, JIA Rui, LIU Xiao, LIU Chen-yu, ZHANG Rong-hua, WANG Liang, DANG Jing-xia 2018 05 [620-623]
JIA Rui1,2, JIN Jiao-ting1, HU Fang-fang1, QIN Xing1, LIU Xiao1, KANG Li1, ZHOU Qing-qing1, WANG Liang1, LIU Chen-yu1, ZHANG Rong-hua1, DANG Jing-xia1 2018 05 [624-628]
JIN Jiao-ting, HU Fang-fang, QIN Xing, KANG Li, JIA Rui, LIU Xiao, SHANG Su-hang, LIU Chen-yu, WANG Liang, ZHANG Rong-hua, DANG Jing-xia 2018 05 [629-633]
QIN Xing, JIN Jiao-ting, HU Fang-fang, KANG Li, LIU Xiao, JIA Rui, ZHAO Xing, ZHANG Rong-hua, DANG Jing-xia 2018 05 [634-638]
KANG Li1,2, HU Fang-fang1, JIN Jiao-ting1, QIN Xing1, JIA Rui1, LIU Xiao1, ZHOU Qing-qing1, DANG Jing-xia1 2018 05 [639-643]
DENG Hai-jing1,2,3, WANG Jin1,2,3, HOU Xiao-li1,2,3, GAO Xue-min1,2,3, YANG Fang1,2,3 2018 05 [660-664]